We are international
Donate
Čeština TEXT SIZE   
Czech

O IMF
Publikace
Semináře a workshopy

O IMF


Spole?nost byla založena v roce 1990, Mezinárodní Myelom Foundation (IMF) je nejstarší a nejv?tší myelom-specifické charity ve sv?t?. S více než 230.000 ?len? ve 120 zemích, IMF slouží pacient? s mnoho?etným myelomem, ?leny rodiny, a léka?ské komunit?. IMF poskytuje širokou škálu program? v oblasti Výzkum, Vzd?lávání, Podpora a Advokacie.

P?e?t?te si více o tom, jak MMF pomáhá zlepšit kvalitu života pacient? s mnoho?etným myelomem p?i práci k prevenci a lék. Kontaktujte nás na 800-452-2873 nebo na adrese myeloma.org.


Zlepšení Kvality ŽivotaNalezení Kúra

O IMF