We are international
Donate
TEXT SIZE   


Istanbul Patient & Family Seminar - September 24, 2005
Sat, Sep 24, 2005

Where:
Marmara Oteli
Istanbul, Turkey
Multipl Miyelom Günleri(3)

Hasta bilgilendirme toplantısı

Tarih: 24 Eylül 2005

Program

Açılış:

 • B.Durie: Miyelomun nedenleri, genetiği, bulguları ve tedavi sonucunu etkileyen faktörler
 • R.Kyle: Miyelomun tanı ve tedavisi: klasik yaklaşım
 • İ.Aydoğdu: Miyelomda enfeksiyon
 • Y.Aydın: Miyelomda kansızlığa yaklaşım
 • Y. Pekçelen: Miyelomda kanama ve pıhtılaşma sorunları
 • E. Kansu: Miyelom tanı ve takibinde immunolojik laboratuvar incelemeler
 • B. Durie: Miyelom tanısında görüntüleme yöntemleri: radyoloji ve nükleer tıp
 • Z. Gülbaş: Miyelomda genetik testlerin önemi
 • R. Ali: Miyelomda kemik hastalığına ve ağrıya yaklaşım
 • A. Attar(Ankara) ve Fahir Özer(Marmara): Miyelomda kemik lezyonlarının cerrahi tedavisi
 • G. Şahin : Miyelomda böbrek yetmezliği
 • Tülin Fıratlı Tuğlular: Miyelom ve Interferon
 • R. Haznedar:Tekrarlayan Miyelom hastalığının tedavisinde yeni ajanlar: Thalidomid
 • H. Özsan:Velcade ne zaman kullanılır?
 • O. Sezer:Almanya’da miyelom tedavisi: klinik ve deneysel araştırmalar
 • M. Beksaç: klinik araştırmalar: Velcade, Arsenik, Revimid ve diğerleri
 • Panel: D. Sargın, B. Ferhanoğlu, L. Ündar, A. Ünal, F. Arpacı, S. Çağırgan, Y. Koç, G. Sucak, H. Göker:
  • Kime ne zaman ve hangi tip nakil yapılmalı?
  • Nakil sonrası tedavi var mı?
  • Türkiye’de Miyelom tedavisinde transplantasyonun durumu
 • L. Ündar: Miyelomda aşı tedavisinin yeri
 • Panel: Tüm konuşmacılar: Tedavi başarısı nasıl ölçülür? Olgu tartışmaları
 • Sivil toplum örgütleri ve destek gruplarının önemi ve kapanış: S.Novis

Myeloma Days (3)
Patients Day

Date: September 24, 2005
Location: Marmara Oteli
Time: 10:00-16:00

Program

 • Opening: M. Beksaç and S. Novis
 • B. Durie: Myeloma: causes, genetics, symptoms and factors influencing outcome
 • R. Kyle: Diagnosis and treatment of myeloma: the conventional approach
 • İ. Aydoğdu: Infections in myeloma
 • Y. Aydın : Anemia in myeloma
 • Y. Pekçelen: Coagulation and thrombosis in myeloma
 • E. Kansu: The value of Immunological Laboratory parameters in the diagnosis and followup
 • B. Durie: Imaging in Myeloma: radiology and nuclear medicine
 • O. Sezer and R. Ali: Approach to the bone disease
 • A.Attar(Ankara) ve Fahir Özer(Marmara): Surgical treatment of myeloma bone disease
 • G.Şahin: Renal problems in myeloma
 • R. Haznedar: Treatment of the relapsing patients: Thalidomide
 • H. Özsan: When to use Velcade?
 • O. Sezer: Myeloma treatment in Europe.
 • M. Beksaç: Clinical trials: Velcade, Arsenic, Revimid and others
 • Panel: D. Sargın, B. Ferhanoğlu, L. Ündar, A. Ünal, F. Arpacı, S. Çağırgan, Y. Koç, G. Sucak:
  • Why and when to transplant in myeloma?
  • Transplantation in Turkey: current status
 • L.Ündar: Role of vaccination in Myeloma
 • Panel: All Panelists:
  • How to assess success in myeloma treatment. Is Cure possible?
 • The role of support groups and organizations: S. Novis
 • Closing remarks: S. Novis, B. Durie, O. Sezer and R. Kyle