We are international
Donate
publications TEXT SIZE   


Léčba Revlimidem

Základní informace pro nemocné

11.25.07

Dnes se vám dostává do rukou brožurka, která si klade za cíl poskytnout vám více informací o novém léku Revlimid®. Chceme abyste byli informováni a pou?eni v následujících otázkách

  • Co je to Revlimid
  • Jak Revlimid p?sobí
  • Jaké m?že mít Revlimid vedlejší ú?inky
  • Jak se Revlimid podává

Ú?elem této brožury není nahradit doporu?ení léka?e nebo zdravotní sestry, ale poskytnout vám maximum informací.
Váš ošet?ující léka? nebo zdravotní sestra vám zodpoví vaše dotazy týkající se vašeho individuálního lé?ebného postupu.

 


 related articles